Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące.

 

Porządek posiedzenia:

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Myślenicach.

Porządek posiedzenia :

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 6. Sprawy bieżące

Porządek posiedzenia:

Do pobrania

Treść oryginalnego pisma; Pismo.pdf