Drukuj
Materiał Prasowy UMWM

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na:

Oczekiwany obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadania to zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód lub wymaganych pozwoleń.

Dodatkowo konieczne jest wykazanie co najmniej jednego z poniżej wymienionych dodatkowych rezultatów:

  1. edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym zapylaczy, potrzeby ich ochrony oraz dobrych praktyk im służących,
  2. promocja dobrych praktyk służących zapylaczom.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Biura Prasowego UMWM.