Drukuj
Baner programu

Do dnia 31.01.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości  do 5 000 zł

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

www.praca.gov.pl 

 

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.              

Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.         

 

Ponadto, do dnia 10.06.2021 r. przedłuża się okres składania wniosków o wsparcia określone w:

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia wymienionego powyżej mogą składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach www.myslenice.praca.gov.pl  lub pod numerem telefonu 12 372 96 14