Ostrzeżenie 1 stopnia o ryzyku zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu myślenickiego

Obowiązuje w dniu 05.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.