Drukuj

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego

Komisji w dniu 23 września 2020 roku /środa/ o godz. 14.30 odbędzie się w formie on-line

posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2020 r.

5. Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

6. Sprawy bieżące

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia