Drukuj

 

- Podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i  pozyskaliśmy 500 tysięcy złotych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – informuje starosta Józef Tomal.

➡ Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z programu- mówi wicestarosta Rafał Kudas.
Jak informuje dyrektor PCPR Piotr Gofroń dotychczas wpłynęło ok. 270 wniosków w ramach tego programu. Wnioski są weryfikowane w trybie ciągłym i rozpoczęło się już wypłacanie wsparcia dla pierwszych wnioskodawców.

➡ W ramach programu pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi:

➡ Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/

➡ W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku:

Wnioski można składać do 04 września 2020 roku.

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: www.pcpr.myslenicki.pl oraz Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl