Drukuj
Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.02.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, dla inwestora: P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7.