Drukuj
Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń