Drukuj
Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2020-02-13 zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego budowy wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową, dla inwestora: EMITEL S.A, 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1