Drukuj

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2020-01-24 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniowa - Wierzbanowa - etap 1, dla inwestora: GMINA WIŚNIOWA, 32-412 Wiśniowa 441