Drukuj

Uchwała nr 819 /2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2024 r. całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu” oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.