Drukuj
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z Filia w Lubniu w okresie od O 1.04.2021 r. do 31.12.2024 r