Drukuj
Uchwała nr 735/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą "Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu, w okresie od 1 kwietnia 2021r do 31 grudnia 2024r." oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.