Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  20 lipca 2023 r. /czwartek/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 519).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 520).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(druk nr 521).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LX/515/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sułkowicach stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 522).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LX/516/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Myślenicach stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 523).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 524).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr 525).
 11. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie obrad LXI sesji.

   Przewodniczący Rady

                                                                                 /-/ Tadeusz Żaba