Ważna infromacja

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż z dniem 01.07.2023 r.  weszła w życie ustawa o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, której zapisy znoszą opłatę ewidencyjną, która dotychczas pobierana była  w związku z realizacją czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, a także przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów– w związku z przeprowadzeniem badania technicznego i odnotowaniem odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie. Wysokość opłaty pobieranej na rzecz funduszu CEPiK dotychczas wynosiła w  zależności od dokonywanej czynności 0,50 zł lub 1 zł.

Aktualny cennik opłat jest dostępny pod linkiem https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/komunikacja-i-transport/2065-oplaty