Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy

6 czerwca w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach odbył się 6. finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Wzięło w nim udział 18 drużyn  3-osobowych w trzech kategoriach wiekowych: klas 4-6 szkół podstawowych, klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Patronat nad zawodami objęły następujące osobistości i instytucje: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, Polska Rada Resuscytacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr n. med. Aleksandra Załustowicz – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej.

Merytorycznym Partnerem Powiatu Myślenickiego od początku organizacji Zawodów jest Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w zakresie ścieżek programowych - EDB), Polska Rada Resuscytacji oraz Małopolski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej (w zakresie wytycznych dotyczących resuscytacji).

Celem Zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin opracowany przez Zespół, który starosta myślenicki Józef Tomal powołał w celu zorganizowania Zawodów.

To już szóste nasze spotkanie, cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią i wojną na Ukrainie możemy się dzisiaj znowu spotkać na Finale Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy

witając drużyny, sędziów, dyrekcję szkół, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy powiedziała Małgorzata Bajer – inicjator wydarzenia, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Finałowi Zawodów zawsze towarzyszą duże emocje związane z zadaniami przygotowanymi dla drużyn. Każda z nich musiała zmierzyć się z trzema scenkami, w których uczniowie  prezentowali swoje umiejętności, wiedzę i postawy, w tym umiejętność pracy zespołowej.

Scenki były odgrywane przez odpowiednio przygotowanych wolontariuszy m.in.: Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, Szkoły Młodych Ratowników, Liceum Ratowniczego Zespołu Szkół w Dobczycach i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy mają duże doświadczenie w odtwarzaniu realnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia i obejmowały obszar związany z nagłym zachorowaniem, wypadkiem oraz RKO.

Poszczególne zespoły tworząc scenariusze scenek uwzględniają odpowiedni poziom trudności dostosowując go do danej kategorii wiekowej.

Cieszę się, że wracamy do zawodów i że jest nas tutaj tak dużo, ponieważ świadczy to o tym, że tematyka pierwszej pomocy jest dla was bardzo ważna. Ma to też potwierdzenie w Waszych wysokich ocenach, które przyznali Wam dzisiaj sędziowie oceniający scenki.

podkreślił dr Dariusz Chmiel – chirurg dziecięcy, specjalista medycyny ratunkowej i sportowej, który na zawodach pełnił rolę Sędziego Głównego.

Dzięki dobrej współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z KP Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, KP Policji w Myślenicach i 114. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej uczestnicy Zawodów mogli zapoznać się z bogatą ofertą poszczególnych jednostek. Wszystkie trzy stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. O dobre samopoczucie uczestników zadbała również OSP Myślenice Górne Przedmieście, która przy swojej kuchni polowej serwowała pożywny żurek.

Na podium Zawodów znalazły się następujące reprezentacje szkół:

W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej – miejsce 1, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani – miejsce 2, Zespół Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach – miejsce 3.

W kategorii klas 7-8 szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Polance – miejsce 1, Szkoła Podstawowa im. W. Orkana w Wiśniowej – miejsce 2, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni – miejsce 3.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach – miejsce 1, Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach – miejsce 2, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach – miejsce 3.

Nagrody dla uczestników Zawodów o łącznej wartości blisko 9.000 zł zostały w całości ufundowane z budżetu Powiatu Myślenickiego. Uroczystego ich wręczenia wraz z pamiątkowymi dyplomami, gratulując wspaniałej postawy i wyników, dokonał starosta myślenicki Józef Tomal. Dodatkowo, dla laureatów pierwszych miejsc, nagrody ufundował Wojewoda Małopolski, w którego imieniu wręczenia dokonał pan Andrzej Pasek - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uroczystość podsumowania finału Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy stała się również okazją do przekazania  sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach: fantom – głowa do nauki intubacji o wartości 5.000 zł został przekazany na ręce zastępcy komendanta powiatowego PSP Wojciecha Murzyna, a mini miasteczko ruchu drogowego o wartości 3.000 zł na ręce komendanta powiatowego Policji w Myślenicach Macieja Kubiaka. Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu Powiatu Myślenickiego.

W uroczystości wzięły udział następujące osobistości: Józef Tomal – Starosta Myślenicki, dr n. med. Aleksandra Załustowicz - Konsultant Województwa Małopolskiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Andrzej Pasek - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tomasz Ocetkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, mjr Jan Rosiek – Dowódca 114. Batalionu WOT w Limanowej, Maciej Kubiak – Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, nadkom. Aldona Wietrzyk – Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Myślenicach, Wojciech Murzyn – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach, Iwona Szereszewska - Zastępca Dyrektora SPZOZ w Myślenicach ds. ekonomiczno-finansowych, Michał Skuciński – Kierownik Małopolskiej Dyspozytorni Medycznej, Elżbieta Woźniak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciele uczniów szkół zakwalifikowanych do VI Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy, a także przedstawiciele mediów i prasy.