XVIII Regionalny Konkurs Plastyczny „Zwierciadło”  Sułkowice 2023

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Zwierciadło”.  Temat konkursu: Portret Osoby Publicznej z uwzględnieniem charakteru i specyfiki wykonywanej przez nią pracy - (portret osób publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego, np: Starosty, Wicestarosty, Burmistrza, Wiceburmistrza, Wójta, Radnych, Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, służb mundurowych: strażaków, policji i inne).

 

Informacje organizacyjne: wykonane prace należy dostarczyć osobiście do Sułkowickiego Ośrodka Kultury - Sułkowice, ul. 1 Maja 70 lub wysłać pocztą na adres: Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice -  w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godz. 18.00

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury a współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

Do pobrania: