Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji:

 

w dniu 27 marca 2023 (poniedziałek) o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja nt. inwestycji i remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe.
 4. Informacja nt. możliwości sprzedaży budynku Internatu w ZSZ i O w Sułkowicach.
 5. Sprawy bieżące.

 

w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja nt. promocji szkół ponadpodstawowych.
 4. Informacja nt. możliwości sprzedaży budynku Internatu w ZSZ i O w Sułkowicach.
 5. Sprawy bieżące.

 

28 marca 2023 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13.odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zapoznanie się ze skargą.
 4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: