Szkolenie „Jak zostać przedsiębiorstwem społecznym?” - MOWES KOM

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, spółek non profit oraz podmiotów reintegracji społecznej KIS, CIS, ZAZ, WTZ) z m. Kraków, powiatu krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

 

Tematyka szkolenia:

  • Jakie podmioty są uprawnione do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego?
  • Jakie warunki musi spełnić organizacja w celu uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego?
  • Jaka jest procedura przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego?
  • Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa społecznego?
  • Jakie są korzyści wynikające z uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego?

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin szkolenia: 15.03.2023 r. godz. 9:00 – 16:00

Miejsce szkolenia: Centrum Obywatelskie w Krakowie, ul. Reymonta 20

Zgłoszenia są przyjmowane do 10.03.2023 r., godz. 12:00

 

Szczegółowe informacje o zapisach na stronie: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/szkolenie-jak-zostac-przedsiebiorstwem-spolecznym-mowes-kom

Strona wydarzenia w mediach społecznościowych: https://fb.me/e/2rWBS5yUD