Spotkanie starosty myślenickiego z burmistrzami i wójtami

28 lutego odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami gmin powiatu myślenickiego. Gminy reprezentowali: Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Mateusz Suder Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Kazimierz Szczepaniec Wójt Gminy Lubień, Piotr Hajduk Wójt Gminy Pcim, Wacław Żarski Wójt Gminy Raciechowice, Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw, Marek Kluska Wójt Gminy Tokarnia, Bogumił Pawlak Wójt Gminy Wiśniowa.

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja ilustrująca zakres pomocy finansowej i materialnej świadczonej w okresie od 24 lutego 2022 r. do 20 lutego 2023 r., uchodźcom przybyłym z Ukrainy na teren powiatu myślenickiego. Starosta J. Tomal przedstawił min. środki wydatkowane na zapewnienie pobytu i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, pomoc Powiatu Myślenickiego dla obywateli Ukrainy w zakresie; edukacji, nieopłatnej pomocy prawnej, działalności wolontaryjnej Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz form wsparcia  Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Z kolei Maria Niżnik Skarbnik Powiatu omówiła zmianę  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Zwróciła uwagę na współpracę gmin z powiatem dot. zasad  udzielania i korzystania ze świadczeń przez obywateli Ukrainy.

 

W dalszej części spotkania Małgorzata Bajer Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia omówiła istotne zagadnienia dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu myślenickiego.

Poruszyła problem zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym na terenie powiatu z uwzględnieniem sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przedstawiła propozycję współpracy Gmin i Powiatu Myślenickiego, a także zawarcia wspólnego porozumienia z Izbą Wytrzeźwień w Krakowie.

Kierownik M. Bajer omówiła również zagadnienia związane z monitoringiem prewencyjnym z obszaru bezpieczeństwa na terenie powiatu myślenickiego, budową lokalnego systemu wczesnego ostrzegania hydrologicznego, elementy systemu - stacje hydrologiczne i pogodowe.

Ważnym tematem było przedstawienie mapy AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - automated external defibrillator), obrazującej lokalizację i dostępność tych urządzeń dla mieszkańców w miejscach publicznych i jednostkach OSP na terenie powiatu myślenickiego.

 

Realizacja Programu Inicjatyw Samorządowych oraz innych inwestycji drogowych powiatu w 2023 roku - to kolejny, istotny temat spotkania. Program IS-ów jest realizowany dzięki współpracy i partycypacji finansowej samorządu powiatowego oraz poszczególnych samorządów gminnych. Starosta Józef Tomal przedstawił włodarzom gmin planowane realizację tegorocznych zadań drogowych, w tym budowy chodników przy drogach powiatowych w poszczególnych gminach oraz poruszył kwestie dotyczące współfinansowania realizacji tych zadań przez Powiat Myślenicki i zainteresowane Gminy.

 

Galeria zdjęć