Powiat Myślenicki nagrodzony Tytułem Laureata Rankingu Powiatów 2022

Powiat Myślenicki został uhonorowany tytułem „Laureata Rankingu Powiatów 2022”. Wyróżnienie przyznał Związek Powiatów Polskich w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów za rok 2022. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym, najbardziej prorozwojowym samorządom powiatowym w Polsce. W kategorii ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na ósmym miejscu w elitarnym gronie samorządowych liderów. Nasz Powiat już po raz jedenasty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2021) został nagrodzony zaszczytnym tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”. 

 

Wśród powiatów z województwa małopolskiego ocenionych w Rankingu, Powiat Myślenicki ponownie wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski. Kolejne powiaty z województwa małopolskiego zajęły w rankingu: 16. miejsce Powiat Chrzanowski, 20. miejsce Powiat Krakowski, 21. miejsce Powiat Nowotarski. Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2022 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do czołówki samorządów powiatowych w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Powiatów ZPP jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. Ocena danego samorządu jest dokonywana w oparciu o obiektywne i kompleksowe kryteria.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono w zestawieniu jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego za pozyskanie funduszy zagranicznych i krajowych, działania prorozwojowe oraz inwestycje służące poprawie warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej powiat.

 

Skuteczność działań samorządu Powiatu Myślenickiego dostrzegana jest przez niezależnych ekspertów, którzy sytuują nasz Powiat  w gronie czołowych powiatów w Polsce. Niewątpliwie wpływ na decyzję ekspertów miała wysoka ocena efektywności naszego samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W samym 2022 roku Starostwo Powiatowe w Myślenicach i podległe powiatowe jednostki organizacyjne pozyskały ok. 10,6 mln zł z funduszy zewnętrznych oraz ok. 30 mln zł pochodzących z funduszy zewnętrznych krajowych. Efekty naszych prac są widoczne w modernizacji infrastruktury drogowej, w rozwoju bazy szkół ponadpodstawowych, w inwestycjach w ochronie zdrowia.

 

- mówi starosta Józef Tomal.

 

Tytuł Laureata Rankingu Powiatów 2022 jest obiektywną oceną dokonań Powiatu Myślenickiego. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców”, obejmującej powiaty o największym potencjale rozwojowym. Rok 2022 był kolejnym rokiem w którym efektywnie realizowaliśmy przypisane zadania publiczne, konsekwentnie prowadziliśmy politykę rozwoju i zapewnialiśmy wysoką jakość świadczonych usług i załatwiania spraw administracyjnych przez mieszkańców. Pozyskane fundusze unijne i krajowe oraz środki z budżetu Powiatu wydatkowaliśmy na inwestycje i projekty zrealizowane w kluczowych obszarach funkcjonowania i aktywnościach naszego samorządu.

 

powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

 

***

 

Ogólnopolski Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking przeprowadzono w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu. Ranking trwał przez cały rok.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa  i międzynarodowa; działania promocyjne.

Szeroki wachlarz kategorii rankingowych daje samorządom powiatowym szansę pokazana swoich mocnych stron, aktywności w różnych dziedzinach funkcjonowania powiatów oraz wdrożonych działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.