Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. /środa/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LVII sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 475).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu  dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 476).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 477).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  maksymalnych  kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w roku 2023 (druk nr 478).
 8. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu za rok 2022.  
 9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zakończenie obrad LVII sesji.

 

Do pobrania: