Plakat Zdrowa Rodzina Powiat Myślenicki

  Trwa konkurs ofert na wybór realizatora, który wykona badania tomografii komputerowej płuc (TK) wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego wraz z konsultacjami lekarskimi. Badania te pozwalają na wykrycie chorób płuc, w tym raka płuc, we wczesnym stadium, dzięki czemu szybko można zastosować skuteczne leczenie.

  Zarząd Powiatu Myślenickiego przeznaczył na ten cel 100 000 zł. Natomiast na realizację badań i konsultacji lekarskich, których celem jest wczesne wykrycie chorób układu krążenia i cukrzycy oraz edukacja zdrowotna Zarząd przeznaczył 45 000 zł.

 

  Do rejestracji i skorzystania z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym tomografii zapraszamy w połowie marca br. Zachęcamy do śledzenia informacji i komunikatów zamieszczanych na FB i platformie Zdrowa Rodzina www.zdrowie.myslenicki.pl .