Spotkanie starostów Józefa Tomal i Rafała Kudas z przedstawicielami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR Polska) oraz z Dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

   Po spotkaniu starostów Józef Tomal i Rafał Kudas z przedstawicielami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR Polska) oraz Dyrektor Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach przekazujemy same dobre informacje.

  

Od 01.02.2023 każdy obywatel Ukrainy potrzebujący pomocy prawnej jak i wsparcia psychologicznego otrzyma je w swoim ojczystym języku!

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na grafikach poniżej oraz na stronie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach: http://interwencjamyslenicki.pl/

 

 

Do pobrania:

Plakat-Zustricz