Zawiadomienie o LV Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  26 stycznia 2023  r. /czwartek/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LVI sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LVI sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 469 ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 470).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce (druk nr 471).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokali użytkowych w budynku SP ZOZ Myślenice (druk nr 472).
 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2022.
 9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2023.
 10. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 11. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 12. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zakończenie obrad LVI sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: