Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu  20 grudnia 2022 roku /wtorek/ o godz. 10.30 w budynku  Starostwa Powiatowego w Myślenicach  przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: