Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie

„Dostępne Mieszkanie”- to kolejny modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Celem programu „Dostępne Mieszkanie” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i  społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dostepne-mieszkanie-1/

 

Do pobrania: