Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  06 grudnia  2022  r. /wtorek/ o godz. 16.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LIV sesji:

  1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu.
  4. Wręczenie Medali i Aktów Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.
  5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  7. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia.
  9. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
  10. Zakończenie obrad LIV sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: