Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz wszystkich komisji stałych

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

29 listopada 2022 /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

29 listopada 2022 roku /wtorek/ o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

 29 listopada 2022 /wtorek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych.

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023.

 

Do pobrania: