Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 22 listopada 2022 roku /wtorek/ o godz. 14.00  w budynku  Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w tym w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ.
  4. Sprawy bieżące.