Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”

Do 1 sierpnia br. instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach w ramach piątej edycji programu grantowego Fundacji ORLEN dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

 

Budżet programu to 2 miliony złotych - planowane jest przyznanie 170 grantów w wysokości od 5 do 20 tys. zł.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe i parafie.

Granty w wysokościach 5 tys. zł (40 grantów), 10 tys. zł (55 grantów), 15 tys. zł (50 grantów) i 20 tys. zł (25 grantów) można otrzymać na realizację projektów związanych z:

  • ekologią,
  • sportem,
  • bezpieczeństwem,
  • kulturą,
  • ochroną zwierząt
  • zrównoważonym rozwojem.

 

Najlepsze inicjatywy piątej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku, a 30 czerwca 2023 roku.

 

Obowiązkowym elementem wniosku jest załączenie opisu projektu zawierającego w szczególności cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb oraz kosztorysu według wzoru zamieszczonego w generatorze wniosków.

Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku, a 30 czerwca 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz Regulamin są dostępne stronie:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx