Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 12 lipca 2022 /wtorek/ o godz. 12.15 odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu