Przedstawiciele jednostek OSP, którzy otrzymali wsparcie finansowe wraz ze Starostami Józefem Tomalem oraz Rafałem Kudasem

Dnia 27.06 odbyło się oficjalne podpisanie umów z 12. jednostkami OSP z terenu naszego powiatu, które otrzymają wsparcie w wysokości po 10 tys. zł., na zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

 

Wspieramy straże pożarne, ponieważ ich służba jest istotna dla lokalnej społeczności. Druhowie pomagają nam nie tylko w znanych nam sytuacjach zagrożenia życia, ale także w walce z pandemią koronawirusa czy pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy– mówił Starosta Myślenicki Józef Tomal

Dziś są to dotacje w wysokości 10 000zł, gdyż doceniamy zaangażowanie i bohaterską postawę jednostek OSP - dodał Wicestarosta Myślenicki Rafał Kudas

W tym roku, dotacje otrzymają następujące jednostki:

OSP Głogoczów

OSP Myślenice Śródmieście KSRG

OSP Myślenice - Górne Przedmieście

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice

OSP Sułkowice

OSP Stadniki

OSP Rudnik

OSP Czechówka

Osp Kwapinka

OSP Lubień

OSP Zawadka

OSP Lipnik