Konkurs dla strażaków ochotników z terenów wiejskich – „Zapaleni do pomocy”!

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn.: „Zapaleni do pomocy” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Konkurs jest skierowany do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszarów wiejskich.

 

Warunkiem zgłoszenia jest przygotowanie i przesłanie dowolnego nagrania filmowego lub prezentacji multimedialnej, które będą przedstawiać efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Termin nadsyłania prac upływa 31.08.2022 r.

Organizator konkursu zastrzega, że ocenie zostaną poddane tylko materiały przedstawiające aktywność druhów w ich miejscu zamieszkania i nie mogą być to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca, stanowiące równowartość kwot: 3.000 zł (I miejsce), 2.000 zł (II miejsce) oraz 1.000 zł (III miejsce).

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ARMiR 15.09.2022 r.

Szczegółowe warunki Konkursu, kryteria oceny prac i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-zapaleni-do-pomocy

 

Zachęcamy do udziału w tym Konkursie wszystkie jednostki działające na obszarach wiejskich naszego powiatu! - Macie się czym chwalić!