Powiat Myślenicki po raz 10. uhonorowany tytułem Laureata Rankingu Powiatów

8. czerwca podczas uroczystej gali w czasie trwania XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Mikołajkach, starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas odebrali w imieniu Powiatu Myślenickiego tytuł „Laureata Rankingu Powiatów 2021”. Wyróżnienie przyznał Związek Powiatów Polskich w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2021. To rodzaj uhonorowania najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.

 

W kategorii ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w gronie samorządowych liderów. Nasz Powiat już po raz dziesiąty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2020) został uhonorowany zaszczytnym tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”. Wśród powiatów z województwa małopolskiego ocenionych w Rankingu, Powiat Myślenicki ponownie wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski. Kolejne powiaty z województwa małopolskiego zajęły w rankingu: 13. miejsce Powiat Chrzanowski, 15. miejsce Powiat Krakowski. Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2021 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do czołówki samorządów powiatowych w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Powiatów ZPP jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. Ocena danego samorządu jest dokonywana w oparciu o obiektywne i kompleksowe kryteria.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono w zestawieniu samorządów za korzystanie z funduszy zagranicznych i krajowych. W 2021 roku  Powiat szeroko sięgał po pozabudżetowe wsparcie m.in. na inwestycje w infrastrukturze drogowej, projekty realizowane w obszarach: ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy i pomocy społecznej.

Obecność w tak elitarnym gronie zwycięzców rankingu bezpośrednio świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu Powiatu Myślenickiego na rzecz rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, a także poprawy warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej powiat.

 

Cieszę się z 10. już tytułu Laureata Rankingu Powiatów przyznanego Powiatowi Myślenickiemu. Po raz kolejny jesteśmy jednym z dziesięciu najlepszych powiatów w Polsce. W 2021 roku utrzymaliśmy prorozwojowy kurs.  Sięgaliśmy po dostępne źródła zewnętrznego dofinansowania przeznaczone m.in. na modernizację powiatowej infrastruktury drogowej, profilaktykę i ochronę zdrowia, doposażenie w sprzęt myślenickiego szpitala, rozwój bazy szkół ponadpodstawowych. Wspieraliśmy również działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej. Inwestowaliśmy w bezpieczeństwo publiczne. Jesteśmy urzędem przyjaznym dla mieszkańców. Wybudowany w ub. r. nowy budynek starostwa myślenickiego  zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i załatwiania spraw administracyjnych przez mieszkańców

 

- mówi starosta Józef Tomal.

 

Tytuł Laureata w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2021 jest docenieniem naszych wysiłków, ale przede wszystkim obiektywną oceną dokonań Powiatu Myślenickiego. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców”, obejmującej powiaty o największym potencjale rozwojowym. Pozyskane fundusze unijne i krajowe oraz środki z budżetu Powiatu wydatkowaliśmy na inwestycje i projekty zrealizowane w kluczowych obszarach funkcjonowania i aktywnościach naszego samorządu. Rok 2021 był czasem konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju, efektywnej realizacji  przypisanych zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności i dobra wspólnego

 

powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

 

Gratulujemy także Gminie i Miastu Dobczyce zajęcia w Rankingu 2021 - zaszczytnego 8. miejsca w swojej kategorii ,,gminy miejskie i miejsko - wiejskie”.

***

Ogólnopolski Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Szeroki wachlarz kategorii rankingowych daje samorządom powiatowym szansę pokazana swoich mocnych stron, aktywności w różnych dziedzinach funkcjonowania powiatów oraz wdrożonych działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Galeria zdjęć: