Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 13 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie przez Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 4. Przedstawienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach:
 • „Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2021 – 2023,
 • sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2021
 1. Sprawy bieżące.

 

 • 14 czerwca 2022 /wtorek/ o godz. 12.30 odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.