Uroczystość otwarcia nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A

W Dniu Samorządu Terytorialnego, obchodzonego 27. maja, odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Drogowców 2A. Przybywających na uroczystość gości powitał gospodarz wydarzenia: Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego.  

                       

Wśród gości byli: poseł na Sejm RP Marek Sowa, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Pani Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Krakowie wraz ze swym Zastępcą Panią Ewelinę Leką-Curyło, Pan Grzegorz Sobol Zastępca Dyrektora Wydziału Cudzoziemców  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Krakowie reprezentujący Dyrektor Generalną MUW w Krakowie, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Stanisław Bisztyga, Robert Bylica, Tadeusz Gadacz. Poza wspominanymi wyżej, obecni byli min.: radni Rady Powiatu, Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki, członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu myślenickiego. Na otwarcie przybyli także samorządowcy z powiatów: bełchatowskiego, lipnowskiego, suskiego, wielickiego, nowotarskiego, wielickiego, z gmin: Bochnia, Czarny Dunajec, Kikół oraz przedstawiciele służb, inspekcji, urzędów i zarządów regionalnych, izb gospodarczych, pracownicy starostwa myślenickiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Otwierając uroczystość starosta Józef Tomal powiedział:

 

W Dniu Samorządu Terytorialnego 2022 mamy szczególne powody do świętowania i satysfakcji. Stoimy przed nowoczesnym budynkiem, przyjaznym mieszkańcom powiatu myślenickiego i pracownikom Starostwa. Wybudowany od podstaw nowoczesny budynek, spełniający wszelkie standardy europejskie wraz z niezbędnym otoczeniem -  to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Mam nadzieję, że rozwiązania funkcjonalne w nim zastosowane zwiększą komfort obsługi mieszkańców oraz zapewnią wysoką jakość świadczonych usług i załatwiania spraw administracyjnych. Mieszkańców naszego powiatu z pewnością ucieszy także fakt, że otwieramy dla Nich punkt paszportowy.

 

Starosta Józef Tomal podziękował wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Zebrani goście obejrzeli prezentację multimedialną ilustrującą poszczególne etapy budowy oraz film promujący nowy budynek starostwa, jego funkcjonalność i dostępność oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne i komunikacyjne w ramach poszczególnych wydziałów i stanowisk mieszczących się w obiekcie.

Obecni na uroczystości goście - przedstawiciele min.: sejmu RP, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, samorządowcy - w swych wystąpieniach pogratulowali staroście J. Tomalowi i samorządowi Powiatu Myślenickiego zrealizowanej inwestycji. Podkreślili również, iż jest to jeden z najnowocześniejszych budynków użyteczności publicznej w Małopolsce.

Nowy budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach poświęcił ks. kanonik Zdzisław Balon Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Po symbolicznym otwarciu drzwi wejściowych do urzędu, zebrani  goście zwiedzili dwupiętrowy obiekt myślenickiego starostwa.

 

W budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A zlokalizowane są wydziały i stanowiska obsługujące największą liczbę petentów: Wydział Komunikacji (sala obsługi posiada 14. stanowisk), Wydział Architektury, Wydział Mienia i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji, Geodeta Powiatowy, Geolog Powiatowy, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Dziennik Podawczy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Archiwum Starostwa.

Funkcjonuje również Terenowy Punkt Paszportowy, w którym mieszkańcy powiatu myślenickiego mogą składać wnioski o wydanie paszportu oraz odbierać gotowe dokumenty, kompleksowo załatwiając sprawy paszportowe u siebie, na miejscu. Starosta J. Tomal podziękował Łukaszowi Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu i Pani Lucynie Gajdzie Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich MUW w Krakowie za pomoc i wsparcie okazane przy utworzeniu Terenowego Punktu Paszportowego w Myślenicach.

 

To historyczna chwila. Po 16 latach wraca do Myślenic Terenowy Punkt Paszportowy – to spełnienie zarówno marzeń Państwa jak i moich. Nasi pracownicy czekają na Państwa od poniedziałku do piątku przy ul. Drogowców 2A w Myślenicach  

 

- mówi starosta Józef Tomal.

 

Już od 30 maja br. pracownicy Terenowego Punktu Paszportowego rozpoczną przyjmować klientów z Małopolski, którzy zarejestrują swoją wizytę za pośrednictwem strony: https://bezkolejki.eu/spmyslenice 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach wprowadza rejestrację online, mając na uwadze cenny czas mieszkańców oraz efektywne zarządzanie ruchem klientów.

Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To oznacza, że niepełnosprawni mają do dyspozycji miejsca postojowe na parkingu, windę, z której dostaną się na wózku inwalidzkim na każdą kondygnację, a także sanitariaty dostosowane do ich potrzeb.

 

Dostosowaliśmy ten budynek również do osób niepełnosprawnych poprzez nowoczesne windy, toalety, drzwi dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także wyznaczyliśmy dedykowane miejsca parkingowe dla nich. Korzystamy także z zielonej energii poprzez panele fotowoltaiczne oraz system zarządzania ciepłem i chłodem. Liczymy na to, że wszystkie te udogodnienia pozwolą nam na sprostanie oczekiwaniom mieszkańców i na świadczenie usług na miarę XXI w. 

 

dodaje Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki. 

 

Teren przed gmachem również zagospodarowano. Do dyspozycji petentów jest obszerny parking na 82. miejsca. 59. miejsc postojowych jest przeznaczonych dla interesantów, w tym 6. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przeznaczono 23. miejsca postojowe dla pracowników starostwa myślenickiego, w tym 4. miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze dostępność urzędu Starostwa dla mieszkańców i pilność załatwianych spraw, już z początkiem lutego br. w nowym budynku funkcjonowały, przyjmując strony: Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji, Wydział Architektury, Wydział Mienia i Ochrony Środowiska.  

Oddanie do użytku nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A podniosło standard usług publicznych świadczonych przez urząd na rzecz mieszkańców, pozwoliło na zwiększenie efektywności i komfortu obsługi oraz zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i załatwiania spraw administracyjnych.

 

Opis inwestycji:

 

Inwestycja obejmowała budowę obiektu świadczącego usługi w zakresie administracji publicznej na szczeblu powiatowym. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w zakresie obsługi klienta. W budynku znajdują się także pomieszczenia towarzyszące, pomieszczenia wspólne oraz pomieszczenia magazynowe i archiwum.

Wybudowany budynek jest 3. kondygnacyjny i jest w całości podpiwniczony.

Budowę  nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach rozpoczęto w sierpniu 2019 roku. W ramach I. etapu prac budowlanych wybudowano budynek w stanie surowym. Wykonano  konstrukcje ścian i stropów oraz piwnice, parter, I i II piętro.

W ramach II. etapu budowy nowego budynku starostwa myślenickiego prowadzono prace elewacyjne, tynkarskie, instalacyjne oraz związane z sieciami zewnętrznymi i zagospodarowaniem stref zieleni wraz z systemem parkingowym.

Budowę nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach zakończono 28 grudnia 2021 roku. Łączna powierzchnia dwupiętrowego budynku wynosi 1 814 m².

Wybudowany obiekt spełnia współczesne standardy techniczne i funkcjonalne, przyjazne dla mieszkańców, w którym także urzędnicy starostwa mają lepsze warunki pracy.

Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 8.849.679,00 złotych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.141.673,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 12.991.352,00 złotych.

 

Galeria zdjęć: