Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 31 maja 2022 /wtorek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 31 maja 2022 roku /wtorek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Informacja Wydziału Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich nt. realizacji programu „Małe granty”.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • 31 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.
 4. Sprawy bieżące.