Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 25 maja 2022 r. /środa/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Przedstawienie przez Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa informacji nt. bieżącej działalności.
  5. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej