Dofinansowanie do zatrudnienia obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach pozyskał środki finansowe na wsparcie zatrudnienia uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających obecnie na terenie powiatu myślenickiego.

Oferujemy dopłaty do wynagrodzeń obywateli Ukrainy lub sfinansowanie stażu.

Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia udzielają pracownicy Urzędu pod nr tel. 12 372 96 14 lub w siedzibie PUP w Myślenicach przy                          ul. Drogowców 2.

Zapraszamy do kontaktu i składania wniosków!