Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty

Ruszył czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

 

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 13 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 16.00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
 

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

  • pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników

lub

  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

lub

  • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

 

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:

  • pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dzwoniąc pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23 w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
  • kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

 

Do pobrania: 

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0”

Plakat Małopolska Niania 2022 z języku polskim. (PDF)

Ulotka Małopolska Niania 2022 z języku polskim. (PDF)

Plakat Małopolska Niania 2022 z języku ukraińskim. (PDF)

Ulotka Małopolska Niania 2022 z języku ukraińskim. (PDF)