Komunikat dotyczący opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

Starosta myślenicki informuje, że nie będą wysyłane zawiadomienia przypominające o uiszczaniu opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

 

Obowiązek uiszczania w/w opłat  wynikają  z decyzji Starosty Myślenickiego, którą otrzymała strona postepowania wnioskująca o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i została zobowiązana do  uiszczania tychże opłat.

Informuje również, że przed każdorazową wpłatą należy sprawdzić aktualny numer rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na który należy wpłacać opłaty związane z wyłączeniem z produkcji rolniczej, z uwagi na możliwość jego zmiany.