Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  11 kwietnia 2022 /poniedziałek/ o godz. 13.30  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Rady.
  3. Sprawy bieżące.