XLVI Sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XLVI nadzwyczajnej sesji:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice.
7. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
8. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
11. Zakończenie obrad XLVI sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/