Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  24 marca 2022 /czwartek/ o godz. 12.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady.
  4. Sprawy bieżące.