XLV Sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.


Porządek obrad XLV sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 376).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. (druk nr 377).
 7. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 8. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Zakończenie obrad XLV sesji.