Podpisanie umowy na modernizację Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach. Od lewej: Wicestarosta Myślenicki – Rafał Kudas, Starosta Myślenicki – Józef Tomal, Dyrektor SPZOZ w Myślenicach – Adam Styczeń, Robert Potoczak – właściciel Podhalańskiej Grupy Budowlanej „Robex – Bud”, Ordynator Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną Lekarz Adam Kusiak | Podpisanie umowy na modernizację Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach. Od lewej: Wicestarosta Myślenicki – Rafał Kudas, Starosta Myślenicki – Józef Tomal, Dyrektor SPZOZ w Myślenicach – Adam Styczeń, Robert Potoczak – właściciel Podhalańskiej Grupy Budowlanej „Robex – Bud”, Ordynator Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną Lekarz Adam Kusiak

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą -Podhalańską Grupą Budowlaną Robex - Bud, wyłonionym w ramach przetargu na „Przebudowę, rozbudowę i modernizację pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej”.

 

 

Wyczekiwana modernizacja.

 - Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, to kolejna duża inwestycja realizowana przez nasz powiat na przestrzeni ostatnich lat. Od 2009 roku systematycznie remontujemy i modernizujemy nasz szpital w celu poprawy standardów leczenia oraz komfortu obsługi pacjentów. Kolejne zmodernizowane i oddane do użytku oddziały są na to doskonałym przykładem. Mam nadzieję, że już w styczniu 2023 roku będziemy się cieszyć nowym oddziałem, który będzie leczył pacjentów w warunkach europejskich. – mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

 

Inwestycja warta blisko 7 milionów złotych.  

Wartość prac wykonanych w ramach przebudowy, rozbudowy i modernizacji Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ w Myślenicach, wyniesie: 6 897 259, 99zł. Inwestycja zostanie zrealizowana przede wszystkim dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie w wysokości 6.200.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 697 259,99 zostanie pokryta ze środków budżetu powiatu.

 

Nowoczesne sale szpitalne.

W ramach modernizacji Oddziału Wewnętrznego zostaną wykonane prace związane z kompleksową przebudową i modernizacją pomieszczeń, w tym m.in.: całkowitą wymianą wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacją elektryczną, gazów medycznych. W ramach oddziału powstanie również sala opieki kardiologicznej.
- Nowoczesna sala nadzoru kariologii oraz sale – z których każda będzie wyposażona w węzeł sanitarny
to zarówno marzenie całego personelu jak i pacjentów.  Na oddziale powstaną także sale ze śluzami izolacyjnymi, umożliwiające leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi– mówi Adam Styczeń – Dyrektor SPZOZ w Myślenicach.
- Modernizacja naszego oddziału to także wyzwanie logistyczne. Na przełomie marca i kwietnia br., chcemy przenieść oddział neurologiczny do innej części szpitala, aby zachować ciągłość realizowanych świadczeń i usług w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. – dodaje Dyrektor Styczeń.

 

Jeden z najbardziej obleganych szpitali w Małopolsce.

Tylko w ostatnich trzech latach, w myślenickim szpitalu hospitalizowanych było ponad 32 tysiące pacjentów, w tym 4 500 pacjentów na oddziale wewnętrznym.

- Ta modernizacja jest konieczną, o czym świadczą ww. liczby hospitalizowanych pacjentów. Chcemy leczyć pacjentów naszego szpitala w warunkach na poziomie europejskim. Zaraz po Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, jesteśmy jedną z niewielu placówek, w której na przestrzeni kliku lat, zmodernizowano większość oddziałów szpitalnych. – mówi Rafał Kudas – Wicestarosta Myślenicki. 

 

Szpital powiatowy w Myślenicach z prestiżowym tytułem „Obiekt XXV-lecia”

Szpital Powiatowy w Myślenicach, w 2021 roku otrzymał tytuł „Obiekt XXV - lecia”. W plebiscycie  udział wzięły 24. obiekty, w tym również inwestycja myślenickiego szpitala, która została laureatem konkursu „Modernizacja Roku 2018” w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna za realizację inwestycji „Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Myślenicach”. Nasz szpital nagrodzono wyjątkowo, gdyż porównano i oceniono najciekawsze inwestycje i wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych przeprowadzonych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Polsce.

 

W podpisaniu umowy na modernizację Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach uczestniczyli:

Starosta Myślenicki – Józef Tomal, Wicestarosta Myślenicki – Rafał Kudas, Dyrektor SPZOZ w Myślenicach – Adam Styczeń, Ordynator Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną Lekarz Adam Kusiak, oraz Robert Potoczak – właściciel Podhalańskiej Grupy Budowlanej „Robex – Bud”.