Wczoraj podczas XLIII sesji Rady Powiatu Myślenickiego online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby poprzez aklamację, została przyjęta Rezolucja dotycząca agresji Federacji Rosyjskiej na Niepodległe Państwo Ukrainy, w tym Partnerski Rejon Wierchowiński w Obwodzie Iwanofrankowskim

Wczoraj podczas XLIII sesji Rady Powiatu Myślenickiego online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby poprzez aklamację, została przyjęta Rezolucja dotycząca agresji Federacji Rosyjskiej na Niepodległe Państwo Ukrainy, w tym Partnerski Rejon Wierchowiński w Obwodzie Iwanofrankowskim.

 

Radni podjęli również uchwały w sprawach:

  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce.
  • powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową (ul. Jana Pawła II).
  • przekazania Gminie Dobczyce do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej w Dobczycach polegającego na przebudowie rowu przy drodze powiatowej Nowowiejska w Dobczycach.
  • wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice.
  • zasad używania herbu i flagi Powiatu Myślenickiego.
  • przystąpienia Powiatu Myślenickiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.
  • podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Myślenickiego.
  • przyjęcia programu Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2022 – 2024.
  • Uchwalenia dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego do roku 2025 z perspektywą do roku 2030.