Rusza projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Dostępny samorząd - granty”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził Regulamin naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się dokumentacją dotyczącą naboru oraz składania wniosków.

 

Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/regulamin-naboru-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie/

 

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem: projektyue.pfron.org.pl.