Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online oraz hybrydowej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

 • w dniu 21 lutego 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące.

                       

 • w dniu 22 lutego 2022 r. /wtorek/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w formie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • w dniu 22 lutego 2022 r. /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w formie hybrydowej.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

 • w dniu 23 lutego 2022 roku /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w formie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • w dniu 24 lutego 2022 r. /czwartek/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady.
 4. Sprawy bieżące.